Omdat de groep altijd zelf de kosten van huur, exposities e.d. moest betalen, werd in 2008 de “Stichting De Peinturisten” opgericht, zodat gebruik kon worden gemaakt van subsidieregelingen. Hierbij werd ook een reglement opgesteld en een bestuur aangesteld voor de dagelijkse zaken.

 

Momenteel bestaat het bestuur van de "Stichting De Peinturisten" uit:

Voorzitter        Joseph Lenferink

E-mailadres: jvlenferink@gmail.com

 

Penningmeester en secretaris         Didy Leijzer-van Loenen

E-mailadres: dleijzer@gmail.com

Bestuurslid         Roelie Woolderink

E-mailadres: woolderink.e@gmail.com