Omdat de groep altijd zelf de kosten van huur, exposities e.d. moest betalen, werd in 2008 de “Stichting De Peinturisten” opgericht, zodat gebruik kon worden gemaakt van subsidieregelingen. Hierbij werd ook een reglement opgesteld en een bestuur aangesteld voor de dagelijkse zaken.

 

Momenteel bestaat het bestuur van de "Stichting De Peinturisten" uit:

 Voorzitter          Jan Leijzer

 mail-adres : jhmleijzer@gmail.com

Penningmeester en secretaris         Didy Leijzer-van Loenen

mail-adres : dleijzer@gmail.com